"; $tx['navigator']['previous']="<"; $tx['navigator']['top']="Ylös"; $tx['lastupdate']['text']="Viimeisin päivitys"; $tx['lastupdate']['dateformat']="j.n.Y H:i:s"; $tx['search']['button']="Hae"; $tx['search']['foundin']="Löydettiin"; $tx['search']['notfound']="Ei löytynyt"; $tx['search']['pgplural']="sivua"; $tx['search']['pgsingular']="sivu"; $tx['search']['result']="Haun tulos: "; $tx['guestbook']['maxlength']="Merkkien maksimimäärä on "; $tx['guestbook']['posted']="Lähetetty"; $tx['guestbook']['dateformat']="F d. Y H:i:s"; $tx['guestbook']['from']="Keneltä: "; $tx['guestbook']['sendbutton']="Lähetä"; $tx['mailform']['notsend']="Viestiä ei voitu lähettää"; $tx['mailform']['send']="Viesti lähetettiin"; $tx['mailform']['sender']="Lähettäjän sähköpostiosoite"; $tx['mailform']['sendbutton']="Lähetä"; $tx['login']['warning']="Järjestelmä vain ylläpitäjille."; $tx['login']['loggedout']="Olet kirjautunut ulos."; $tx['log']['dateformat']="Y-m-d H:i:s"; $tx['log']['loggedin']="kirjautuneena"; $tx['editmenu']['downloads']="TIEDOSTOT"; $tx['editmenu']['help']="OHJE"; $tx['editmenu']['images']="KUVAT"; $tx['editmenu']['logout']="KIRJAUDU ULOS"; $tx['editmenu']['edit']="MUOKKAUS"; $tx['editmenu']['normal']="NORMAALI"; $tx['editmenu']['settings']="ASETUKSET"; $tx['editmenu']['validate']="LINKIT"; $tx['action']['delete']="poista"; $tx['action']['download']="lataa"; $tx['action']['edit']="muokkaa"; $tx['action']['save']="tallenna"; $tx['action']['upload']="lähetä tiedosto"; $tx['action']['view']="näytä"; $tx['result']['created']="luotu"; $tx['result']['deleted']="poistettu"; $tx['result']['uploaded']="lähetetty"; $tx['filetype']['folder']="kansio"; $tx['filetype']['file']="tiedosto"; $tx['filetype']['backup']="varmistus"; $tx['filetype']['content']="sisältö"; $tx['filetype']['execute']="suorita"; $tx['filetype']['guestbook']="vieraskirja"; $tx['filetype']['log']="loki"; $tx['filetype']['stylesheet']="stylesheet"; $tx['filetype']['template']="malli"; $tx['filetype']['language']="kieliasetukset"; $tx['filetype']['config']="asetukset"; $tx['images']['usedin']="Käytetty sivulla"; $tx['files']['totalsize']="Kokonaiskoko"; $tx['files']['bytes']="tavua"; $tx['heading']['error']="VIRHE"; $tx['heading']['warning']="VAROITUS"; $tx['toc']['dupl']="KAKSOISOTSIKKO"; $tx['toc']['empty']="TYHJÄ OTSIKKO"; $tx['toc']['missing']="OTSIKKO PUUTTUU"; $tx['toc']['newpage']="UUSI SIVU"; $tx['error']['401']="Error 401: Ei oikeuksia."; $tx['error']['404']="Error 404: Ei löydy."; $tx['error']['tolarge']="on liian suuri! Suurin koko: "; $tx['error']['cntlocateheading']="Otsikkoa ei löytynyt"; $tx['error']['cntwriteto']="Kirjoittaminen ei onnistu"; $tx['error']['cntdelete']="Poistaminen ei onnistu"; $tx['error']['cntsave']="Tallentaminen ei onnistu"; $tx['error']['cntopen']="Avaaminen ei onnistu"; $tx['error']['wrongext']="Väärä tiedostopääte"; $tx['error']['alreadyexists']="Samanniminen tiedosto"; $tx['error']['undefined']="Ei määritelty"; $tx['error']['missing']="Puuttuu"; $tx['error']['notreadable']="Lukusuojattu"; $tx['error']['notwritable']="Kirjoitussuojattu"; $tx['error']['mustwritemes']="Kenttään täytyy kirjoittaa"; $tx['error']['mustwritemail']="Väärä sähköpostiosoite"; $tx['settings']['backup']="Varmistus"; $tx['settings']['ftp']="Käytä FTP:tä tiedostojen siirtoon"; $tx['settings']['warning']="Älä koske asetuksiin, ellet tiedä mitä teet"; $tx['settings']['systemfiles']="Järjestelmätiedostot"; $tx['settings']['backupexplain1']="Sisältö varmistetaan uloskirjauduttaessa ja vanha varmistus siirretään"; $tx['settings']['backupexplain2']="Varmistuksen päiväys on luettavissa tiedoston nimestä: VVVVKKPPTTMMSS"; $tx['validate']['extfail']="ULKOPUOLINEN LINKKI RIKKI"; $tx['validate']['extok']="ULKOPUOLINEN LINKKI OK"; $tx['validate']['intfail']="SISÄINEN LINKKI RIKKI"; $tx['validate']['intfilok']="SISÄINEN LINKKI TIEDOSTOON OK"; $tx['validate']['intok']="SISÄINEN LINKKI OK"; $tx['validate']['mailto']="MAILTO LINKKI"; $tx['validate']['notxt']="LINKISSÄ EI TEKSTIÄ"; $tx['help']['security_wwwaut']="Valitse True vain Linuxissa"; $tx['help']['mailform_email']="Jos valittu, palautelomake on käytössä"; $tx['help']['guestbook_maxlength']="Määritä suurin mahdollinen merkkimäärä / vieraskirjan viesti. (Valitse 0, jos haluat ottaa vieraskirjan pois käytöstä)"; $tx['help']['files_ftp']="Jos haluat käyttää FTP:tä, aseta arvo. Esim. ftp://username:password@domain.dk/cmsbasefolder/"; $tx['editor']['noimages']="Kuvatiedostoja ei löytynyt"; $tx['editor']['changemode']="Valitsemasi toiminto vain Layout-moodissa. Haluatko vaihtaa moodia?"; $tx['editor']['buttons']='[ ["ilink","Lisää valittu linkki","Lisää valittu hyperlinkki valikosta"], [""], ["iimage","Lisää valittu kuva","Lisää valittu kuva valikosta"], ["tr"], ["save","Tallenna","Tallettaa dokumentin"], [""], ["selectall","Valitse kaikki (Ctrl+A)","Valitsee kaiken dokumentista"], ["cut","Leikkaa (Ctrl+X)","Leikkaa valittu alue leikepöydälle"], ["copy","Kopioi (Ctrl+C)","Kopioi valittu alue leikepöydälle"], ["paste","Liitä (Ctrl+V)","Liitä leikepöydän sisältö"], [""], ["undo","Kumoa (Ctrl+Z)","Kumoaa edellisen toiminnon"], ["redo","Toista (Ctrl+Y)","Toistaa kumotun toiminnon"], [""], ["html","Vaihda moodia","Vaihto Layout- ja HTML-moodin välillä"], [""], ["justifyleft","Tasaa vasemmalle","Tasaa vasemmalle"], ["justifycenter","Keskitä","Keskitä"], ["justifyright","Tasaa oikealle","Tasaa oikealle"], [""], ["createlink","Luo hyperlinkki","Luo tai muokkaa hyperlinkkiä"], ["unlink","Poista hyperlinkki","Poista valittu hyperlinkki"], ["tr"], ["h1","Otsikko 1","Määrittele valittu alue tyypiksi Otsikko 1"], ["h2","Otsikko 2","Määrittele valittu alue tyypiksi Otsikko 2"], ["h3","Otsikko 3","Määrittele valittu alue tyypiksi Otsikko 3"], ["h4","Otsikko 4","Määrittele valittu alue tyypiksi Otsikko 4"], ["p","Paragraph","Määrittele valittu alue normaaliksi"], [""], ["bold","Lihavointi","Lihavoi tekstiä"], ["italic","Kursivointi","Kursivoi tekstiä"], ["underline","Alleviivaus","Alleviivaa tekstiä"], [""], ["insertunorderedlist","Järjestelemätön lista","Luo tai poista järjestelemätön lista"], ["insertorderedlist","Järjestelty lista","Luo tai poista järjestelty lista"], [""], ["outdent","Pienennä sisennystä","Pienennä valitun tekstin sisennystä"], ["indent","Kasvata sisennystä","Kasvata valitun tekstin sisennystä"] ]';?>